Slide

designing | industrial automation | building automation

Designing
Slide

designing | industrial automation | building automation

Industrial automation
Slide

designing | industrial automation | building automation

Building automation
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slide

designing | industrial automation | building automation

Designing
Slide

designing | industrial automation | building automation

Industrial automation
Slide

designing | industrial automation | building automation

Building automation
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
0

satisfied
customers

0

years of
experience

0

cooperating
manufacturers

0

completed
projects

Visualisation
About Us

Qualified team with extensive experience

Wizualizacja Sp. z o.o. is a qualified team of professionals with extensive experience, who are able to provide technical solutions that meet the customer’s expectations.

We prepare complete project documentation, including building designs, executive projects, take-offs, investment estimates and specifications for work performance and acceptance; we work with industry designers.

In our daily work we use tools and software from globally recognized suppliers.

Posiadamy:

Wykonujemy usługi z zakresu:

Visualisation
Offer

We provide comprehensive servicesto our customers in the following areas

designing
industrial automation
building autamation

We also provide our clients with

Nadzory autorskie

W ramach opracowywanych przez naszą firmę dokumentacji prowadzimy również nadzory autorskie, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych.

Nadzory inwestorskie

Nasza firma oferuje reprezentowanie inwestora na budowie w zakresie nadzoru inwestorskiego. Sprawujemy kontrole realizacji budowy w zgodności z dokumentacją projektową, harmonogramem oraz obowiązującymi normami i przepisami. Dokonujemy sprawdzeń i odbiorów robót budowlanych. Prowadzimy także kontrole rozliczeń finansowych budowy.

Doradztwo techniczne

Dzięki doświadczeniu i wysoce wykwalifikowanej kadrze zapewniamy szeroki zakres porad technicznych odnośnie optymalizacji rozwiązań projektowych, wykonawczych i kontrolnych. Wskażemy jakie możliwości oferuje technika obecnego wieku. Przedstawimy i doradzimy najbardziej optymalne rozwiązania spełniające oczekiwania i potrzeby klienta.

Architect's supervision

As part of the documentation developed by our company, we also conduct author’s supervision, which involves checking the compliance of work implementation with project documentation and agreeing on the possibility of introducing alternative solutions if necessary.

investor supervision

Our company offers investor representation on the construction site in the scope of investor supervision. We control the implementation of the construction in accordance with the project documentation, schedule, and applicable standards and regulations. We carry out inspections and acceptance of construction works. We also conduct financial settlement controls for the construction.

technical consultancy

Thanks to our experience and highly qualified staff, we provide a wide range of technical advice on optimizing project, execution, and control solutions. We will indicate what possibilities the technology of the present age offers. We will present and advise on the most optimal solutions that meet the expectations and needs of the client.

Visualisation
Realizations
slide-2
slide-1
Visualisation
Contact

Address

ul. Kasztanowa 6, 46-022 Luboszyce

E-mail

Phone

Sales department

Technical department